Εκτύπωση σε forex και περιγραμματική κοπή με router.