Εκτυπώσεις Εντύπων

Ξύλινος κατάλογος με χάραξη laser και κλιπ για εύκολη αντικατάσταση των εσωτερικών φύλλων για το ξενοδοχείο GMP