Εκτυπώσεις μεγάλου format

Αφίσα μεγάλου μεγέθους για προώθηση εκδήλωσης του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας